Harmonogram aktivít

Prehľad aktivít

29.-30. január 2018

Diversity Charters Platform Meeting, Lisabon (s účasťou administrátora)

15. február 2018

Výročné stretnutie signatárov Charty (spojené s odborným workshopom na konkrétnu tému)

5. marec 2018

Mediálne raňajky: Zamestnávanie marginalizovaných Rómov (predstavenie Odporúčaní BLF)

Marec - Apríl 2018

Prieskum opatrení na podporu diverzity vo firmách pôsobiacich na Slovensku

10. apríl 2018

Galavečer Via Bona Slovakia 2017 (Dôraz na diverzitu prostredníctvom novej ceny „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ v spolupráci s MPSVaR SR)

Apríl 2018

Odporúčania BLF zamerané na tému LGBT

30. máj 2018

Deň Diverzity (kampaň vo firmách/mediálne raňajky)

30. máj 2018

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi (1. výročie Charty diverzity na Slovensku)

Jún 2018

Seminár Ženy v biznise (v spolupráci s Hospodárskymi novinami pri príležitosti ocenenia Top ženy biznisu)

10. október 2018

Seminár Duševné zdravie na pracovisku (Bratislava)

13. november 2018

CEE CSR Summit (Diverzita ako jedna z kľúčových tém)

29. november 2018

Slávnostný podpis Charty diverzity novými signatármi (Podujatie spojené s výmenou best practices na zvolenú tému)